skip to main content

Advies: aanduiding Spoedeisende Hulp wit-op-groen

De ‘Spoedeisende hulp’ werd in de bewegwijzering van oudsher aangeduid met een Zwitsers-kruis-symbool in de kleurstelling rood-op-wit. Deze aanduiding komt zo ook nog voor in de bewegwijzering langs de routes naar talloze ziekenhuizen in heel Nederland. Het toepassen van dit symbool is echter wettelijk voorbehouden aan het Rode Kruis. En in Nederland mag daarnaast alleen de krijgsmacht in vredestijd hiervan gebruikmaken. Het gebruik van het Rode Kruis-embleem door anderen of het nabootsen ervan is verboden en strafbaar.

De NBd respecteert het belang van de erkende tekens van de Internationale Rode Kruis Beweging en past het Rode Kruis-embleem dan ook niet toe in bewegwijzeringsplannen. In de planvorming voor nieuwe of vervangende bewegwijzering duidt de NBd de ‘Spoedeisende hulp’ aan met een Grieks-kruis-symbool in de kleurstelling wit-op-groen, zoals dat ook in andere EU-landen wordt toegepast.

Sinds kort is er in de Richtlijn Bewegwijzering een toelichting opgenomen over de toepassing van het juiste pictogram.

De NBd adviseert wegbeheerders om het geoorloofde pictogram in de kleurstelling wit-op-groen als standaard te hanteren voor het aanduiden van ‘Spoedeisende hulp’ en de vervanging van het onrechtmatig toegepaste pictogram in de bewegwijzering met voorrang door te voeren. Voor nadere inlichtingen verwijst de NBd u naar Het Nederlandse Rode Kruis