skip to main content

Samen data bewegwijzering op orde brengen

Het nieuwe team van dataspecialisten bij de NBd is bezig om alle bewegwijzeringsdata van de afgelopen jaren handmatig op orde te brengen. Wanneer wegbeheerders vanaf nu de ‘as-built’ data na een project tijdig en correct aanleveren, kunnen we samen de database up-to-date houden.

In het verleden raakte de database vervuild. Dit kwam doordat er geen onderscheid was tussen ‘as-planned’ en ‘as-built’ data en we onvoldoende informatie terugkregen van de wegbeheerders. Ook worden er nog steeds projecten uitgevoerd zonder onze betrokkenheid. Ons doel is om samen met de wegbeheerders de database in 2026 voor 98% op orde te hebben. In 2024 willen we 40% controleren en 35% corrigeren. In 2026 willen we 100% controle en correctie.

Ons nieuwe datateam voert handmatige controles uit via Streetsmart. Dit is belangrijk werk, maar het kost veel tijd. We hebben 15.000 objecten gecontroleerd, verspreid over 3 provincies, 4 Rijkswaterstaat regio’s en 2 gemeenten. Per object registreren we de afwijkingen tussen de database en de werkelijke situatie, en koppelen deze terug aan de wegbeheerder. Het team werkt nu aan het toevoegen en verwijderen van objecten en het bijwerken van kruispuntschetsen. In onze database hebben we een scheiding aangebracht tussen geplande en gerealiseerde objecten.

Als je als wegbeheerder zelf afwijkingen constateert, laat het ons weten via infonbd@rws.nl.