skip to main content

Samenwerkingsovereenkomst NBd-CROW

Dick Ottevanger (directeur NBd) en Pieter Litjens (directeur CROW) ondertekenden donderdag 20 juni 2024 een meerjarige samenwerkingsovereenkomst tussen beide kennisorganisaties.

Dick Ottevanger: “Een mooi resultaat en krachtig signaal. Het delen van kennis, het beheren van de Richtlijn Bewegwijzering en het faciliteren van het Platform Bewegwijzering staan ook de komende jaren centraal. CROW en NBd bundelen hiermee langjarig hun krachten om ook de komende jaren de richtlijnen voor bewegwijzering actueel te houden”.


Pieter Litjens (CROW) en Dick Ottevanger (NBd)

Met de invoering van de Wet Bewegwijzering in 2015, waarmee de NBd onder meer wettelijk verantwoordelijk werd voor het opstellen van bewegwijzeringsplannen voor alle publieke wegbeheerders in Nederland, ging ook het beheer van de Richtlijn Bewegwijzering over naar de NBd. De richtlijn maakte toen deel uit van de kennisbibliotheek van kennisplatform CROW, waarin ook andere richtlijnen voor infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en vervoer waren opgenomen. Aan dat laatste is niets veranderd: de Richtlijn Bewegwijzering maakt nog steeds deel uit van dit kennis-ecosysteem, dat niet alleen nationaal maar ook internationaal wordt erkend. En dit blijft zo. Wat wél verandert, is dat de Richtlijn Bewegwijzering via de CROW Kennisbank met ingang van 2025 voortaan voor iedereen gratis te raadplegen zal zijn. Zo maken we onze dienstverlening inzichtelijker en transparanter.

En de ontwikkelingen staan niet stil. Daarom is het voor de NBd van belang om altijd over een actuele richtlijn te kunnen beschikken die hier naadloos op aansluit. De richtlijn is immers de basis waarop de NBd bewegwijzering ontwerpt. Met de opdracht aan CROW en door de samenwerking mét CROW, effent de NBd het pad om – samen met onze alliantiepartners – ook de toekomst van bewegwijzering te blijven vormgeven. De weggebruiker kan daarmee blijven rekenen op een hoge kwaliteit en betrouwbaarheid van bewegwijzering in Nederland.