skip to main content

Data

Open data

De overheid heeft veel informatie over bijvoorbeeld de bevolking, het milieu, de infrastructuur en over gebouwen. Het deel van deze informatie dat door iedereen gebruikt en verspreid mag worden, wordt ‘Open Data’ genoemd. De overheid moedigt het gebruik van open data aan en stelt daarom zoveel mogelijk van haar eigen gegevens vrij beschikbaar. Door de informatie gemakkelijk herbruikbaar te maken voor burgers en bedrijven, kunnen zij nuttige, nieuwe toepassingen en producten ontwikkelen. Bijvoorbeeld : de website buienradar.nl maakt gebruik van gegevens van het KNMI en de website weetmeer.nl presenteert gegevens van onder andere het Centraal Bureau voor de Statistiek, de Kiesraad en het Kadaster.

Kopje

De NBd verzamelt veel gegevens die niet alleen interessant zijn voor wegbeheerders, maar ook voor ondernemers en burgers. Deze gegevens kunnen voor verschillende toepassingen erg nuttig zijn, zoals voor navigatiesystemen en andere toekomstige vormen van slimme mobiliteit . In overeenstemming met het beleid van de overheid stelt de NBd namens de partners in de alliantie bewegwijzeringsinformatie beschikbaar. Open data zijn gegevens die aan de volgende criteria voldoen:

  • De gegevens zijn openbaar.
  • De gegevens zijn rechtenvrij. Dit wil zeggen: er rusten geen auteursrechten of andere rechten van derden op.
  • De gegevens zijn betaald met overheidsgeld en beschikbaar gesteld voor de uitvoering van die taak .
  • Bij voorkeur voldoen de gegevens aan ‘open standaarden’, wat betekent dat er geen belemmeringen zijn voor het gebruik door ICT-gebruikers of -aanbieders.
  • Bij voorkeur zijn de open data leesbaar voor computers, zodat zoekmachines informatie in de documenten kunnen vinden.

Kopje

De NBd werkt constant aan het verbeteren van de kwaliteit van deze gegevens.

Alle open data zijn ‘online’ te vinden op data.overheid.nl . De gegevens van de NBd zijn te vinden onder Dataset 052016 . Als u meer informatie wilt, kunt u ook contact opnemen met de NBd.

Planvorming

Sinds 1 januari 2015 is de NBd volgens de wet de instantie die namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat ontwerpen op het gebied van utilitaire bewegwijzering opstelt en vaststelt voor alle wegbeheerders. Hierbij vult de NBd de verplichte registratievelden voor alle wegbeheerders. Alleen voor plannen die in het verleden buiten de ANWB (de voorloper van de NBd) zijn opgesteld, moeten de betreffende wegbeheerders alsnog de verplichte registratievelden invullen.

Aanleveren as-built gegevens NWB

Om de database van de NBd actueel te houden, is het van groot belang dat deze de meest recente gegevens bevat. Via de beslisboom kunt u bepalen welke gegevens u moet aanleveren.

Als u nog vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen via infonbd@rws.nl.