skip to main content

Disclaimer

De informatie op deze website is zorgvuldig samengesteld maar kan soms verouderd, onvolledig of deels onjuist zijn.

Wij kunnen op elk moment zonder aankondiging de inhoud en/of presentatie wijzigen. Het is daarom aan te raden om regelmatig te controleren of de aangeboden informatie, inclusief de tekst op deze pagina, is bijgewerkt.

Aansprakelijkheid

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van het onderstaande.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade. Daar wordt ook onder verstaan winst­derving, bedrijfsstilstand, reputatieschade en gemiste opdrachten die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeven te zijn tot:

  • Defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website
  • Gebruik van de informatie die op of via deze website wordt aangeboden
  • De werking of het niet-beschikbaar zijn van deze website
  • Misbruik van deze website
  • Verlies van gegevens
  • Het downloaden of gebruiken van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld, of
  • Aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website, één en ander behoudens voor zover de schade voortvloeit uit opzet of bewuste roekeloosheid van Rijkswaterstaat of diens leidinggevenden