skip to main content

Tarieven 2024

Alle wegbeheerders betalen jaarlijks een vast bedrag aan de NBd voor de uitvoering van een deel van de wettelijke taken. Dit bedrag wordt ieder jaar per wegbeheerder berekend op basis van het aantal bewegwijzeringsobjecten in hun gebied.

Jaarlijkse vaste bijdrage per object

Het vaste tarief in 2024 per bewegwijzeringsobject is € 28,00.

Dit tarief is bepaald op basis van het totaal aantal bewegwijzeringsobjecten die in beheer zijn bij een wegbeheerder op de referentiedatum van 1 december van het afgelopen jaar.

In dit tarief is opgenomen:

  • Beheer, onderhoud, ontwikkeling en toegankelijk maken van de database
  • Landelijke coördinatie en regie op het gebied van auto- en fietsbewegwijzering
  • Kenniscentrum voor bewegwijzering, innovatie en kwaliteit
  • Ondersteuning van de NBd bij de wettelijke taken

Uurtarieven voor advies en andere diensten

Voor het uitbrengen van advies, bewegwijzeringsplannen of realisatie maken wij per projectaanvraag een offerte.

De tarieven variëren van €98,00, €109 tot €120 per uur (afhankelijk van inzet van een junior, medior of senior adviseur).

Extra kosten project

Verzorgen wij de bewegwijzering? Dan brengen wij, naast het normale uurtarief, 10% extra in rekening boven op de kosten zoals verwerkt in de offerte van de aannemer. Deze opslag is bedoeld voor de bedrijfsvoering, zodat wij de niet-wettelijk verplichte bewegwijzeringstaken ook kunnen uitvoeren (inclusief dekking voor risico).

Dit percentage is bij de oprichting van de NBd vastgesteld door de Stuurgroep en staat in de bestuursovereenkomst. Wij hebben geen winstoogmerk en hanteren tarieven die de kosten dekken.

Meer informatie