skip to main content

Databeheer bewegwijzering

Wij beheren alle data over bewegwijzering in het Nationaal Wegwijzerbestand.

In het bestand staan de gegevens van zo’n 115.000 bewegwijzeringsobjecten met de locaties van alle bewegwijzering, inclusief foto’s en tekeningen. De database is een belangrijke bron voor het plannen van beheer en onderhoud aan bewegwijzering en de basis voor het ontwikkelen van nieuwe bewegwijzeringsplannen.

Het up-to-date houden van de data is belangrijk. Dit doen wij samen met de wegbeheerder.

De wettelijke taak die wij hebben, gaat over utilitaire bewegwijzering. Dat zijn alle informatieve bewegwijzeringsborden die weggebruikers verwijzen naar geografische bestemmingen zoals steden en dorpen. Deze bewegwijzering behoort tot het regionale en/of landelijke systeem van verwijzingen.

Signweb
Als wegbeheerder kun je alle bewegwijzering in het Nationaal Wegwijzerbestand raadplegen in Signweb.

Data bewegwijzering aanleveren als wegbeheerder

Is er een bewegwijzeringsplan door de wegbeheerder buiten op straat uitgevoerd? Dan is de wegbeheerder wettelijk verplicht de as built informatie (dus zoals het daadwerkelijk buiten te zien is) van de gerealiseerde bewegwijzering aan te leveren bij ons.

Wij voegen de data toe aan het Nationaal Wegwijzerbestand. Zo blijft de database up-to-date en kunnen toekomstige bewegwijzeringsplannen gebaseerd worden op de juiste informatie.

Voeren wij het bewegwijzeringsplan uit omdat de wegbeheerder een dienstverleningsovereenkomst heeft? Dan is aanlevering van de data aan het Nationaal Wegwijzerbestand inbegrepen bij de uitvoering en dan doen wij dit voor de wegbeheerder.

Welke data in Nationaal Wegwijzerbestand?
Welke data in het Nationaal Wegwijzerbestand thuishoren, is vastgesteld door de Stuurgroep NBd. Deze verplichte registervelden worden deels vanuit planvorming en deels vanuit realisatie gevuld.

Open data bewegwijzering
Het Nationaal Wegwijzerbestand is een belangrijke bron voor het plannen van beheer en onderhoud aan wegen. Het is ook de basis voor nieuwe bewegwijzeringsplannen. Een deel van de data zijn als open data beschikbaar en wordt onder andere ontsloten via het Nationaal Toegangspunt voor Mobiliteitsdata (NTM).