skip to main content

Over de NBd

Wij zijn wettelijk verantwoordelijk voor het goed uitvoeren van de bewegwijzering in Nederland en hebben hierin de landelijke regie. Dit doen we samen met ruim 360 wegbeheerders (Rijkswaterstaat, de provincies, gemeentes en waterschappen). Met de wegbeheerders maken we bewegwijzeringsplannen voor een nieuwe weg of een routeplan als een weg wordt omgeleid en een route wordt aangepast.

Dit zijn onze wettelijke taken

  • Maken en vaststellen (namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat) van bewegwijzeringsplannen; het gaat om de informatieve borden die richting geven aan weggebruikers en fietsers om van A naar B te komen.
  • Beheren van alle belangrijke gegevens over bewegwijzering en deze beschikbaar stellen als open data. Alle ruim 115.000 wegwijzers en bebording op de Nederlandse wegen staan in het Nationaal Wegwijzerbestand en houden we samen met de wegbeheerders up-to-date.
  • Een landelijke regiefunctie bij de totstandkoming van bewegwijzering, inclusief afstemming van de ontwerpen voor bewegwijzering met andere wegbeheerders en de verantwoordelijkheid voor actuele richtlijnen voor bewegwijzering.

Deze wettelijke taken staan in artikel 16a van de Wegenverkeerswet.

Plaatsen van bewegwijzering

In opdracht van een wegbeheerder kunnen we ook zorgen voor het plaatsen (realisatie) van bewegwijzering. Dit is geen wettelijke taak. Voor ongeveer 80% van de wegbeheerders voeren we deze taak uit. Volgens de Aanbestedingswet vervullen we de rol van ‘aankoopcentrale’ voor de wegbeheerder. Wij ontzorgen wegbeheerders dan op het gebied van bewegwijzering. 

Voor deze borden zijn wij verantwoordelijk

Voor de blauwe borden met witte letters (autoverkeer) en de rode borden met een wit veld en rode letters (fietsverkeer) zijn wij verantwoordelijk. Paddenstoelen horen ook bij de fietsbewegwijzering. Als er iets met deze borden aan de hand is kan er op deze pagina een melding gedaan worden.

Informatieve bewegwijzeringsborden geven je richting en leiden je als weggebruiker van A naar B. De borden verwijzen naar geografische bestemmingen zoals steden en dorpen. Ze behoren tot het regionale en/of landelijke systeem van verwijzingen.

Voorbeelden van borden waar wij verantwoordelijk voor zijn:

Deze borden beheren wij niet

  • Verkeersborden (zoals voorrangsborden, waarschuwingsborden en gebodsborden)
  • Voetgangersbewegwijzering
  • Recreatieve bewegwijzering
  • Fietsknooppunten

    Voorbeelden van borden waar we niet verantwoordelijk voor zijn: