skip to main content

Geschiedenis NBd

Sinds 2015 zijn wij verantwoordelijk voor de bewegwijzering langs alle openbare wegen in Nederland. Daarvoor lag deze taak bij de ANWB.

1894 | Eerste wegwijzers geplaatst

Het aantal inwoners in Nederland stijgt en daarmee ook het verkeer. Worden wegwijzers eerst nog vaak lukraak geplaatst, met de ANWB aan het roer verandert dit. Vanaf 1894 worden er voor het eerst houten borden voor fietsers tussen Rotterdam en Utrecht geplaatst.

Tot 2004 | De ANWB is verantwoordelijk

Tot 2004 zorgt de ANWB voor alle bewegwijzering in Nederland.

Plaatsen, beheer en onderhoud valt vanaf 2004 onder aangescherpte Europese aanbestedingsregels. De ANWB mag niet langer de realisatie voor wegbeheerders verzorgen.

Wegbeheerders moeten zelf aanbesteden. En dat heeft gevolgen voor de uniformiteit, continuïteit en samenhang in de bewegwijzering. Tot onvrede van wegbeheerders, de Rijksoverheid en de weggebruikers.


2004 - 2010 | Gesprekken tussen ANWB en wegbeheerders

Van 2004 tot 2010 voeren de ANWB en alle Nederlandse wegbeheerders gesprekken over beheer en onderhoud van de bewegwijzering in Nederland. Deze gesprekken zijn met het Interprovinciaal Overleg (IPO)Rijkswaterstaat (RWS)Unie van Waterschappen (UvW) en Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

2013 - 2015 | Oprichting Nationale Bewegwijzeringsdienst

Oprichting Nationale Bewegwijzeringsdienst door toenmalig minister Schultz van Haegen van destijds Infrastructuur en Milieu. De NBd is vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor bewegwijzering in Nederland.

En vanaf dan zijn wegbeheerders verplicht de voorbereiding, het maken en het vaststellen van utilitaire bewegwijzeringsplannen voor alle openbare wegvakken in hun gebied neer te leggen bij de NBd. Planvorming, regie en databeheer van alle bewegwijzering op openbare wegen liggen weer op één plek.