skip to main content

Nieuws over bewegwijzering

Samenwerkingsovereenkomst NBd-CROW

Dick Ottevanger (directeur NBd) en Pieter Litjens (directeur CROW) ondertekenden donderdag 20 juni 2024 een meerjarige samenwerkingsovereenkomst tussen beide kennisorganisaties. Lees verder

Nieuws dat eerder verscheen:

Resultaat aanbesteding

Hoofdwegennet (Rijkswaterstaat)
Hoofdwegennet (Rijkswaterstaat)

Onderliggend wegennet (provincies, gemeenten, waterschappen)

De Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd) fungeert als aankoopcentrale voor bewegwijzering voor wegbeheerders in Nederland. De inkoop van de productie en plaatsing van bewegwijzering verloopt via raamovereenkomsten met marktpartijen.

Voor elke regio is een raamovereenkomst gesloten met een marktpartij voor een periode van vier jaar. De raamovereenkomsten zijn gesloten met onderstaande marktpartijen:

Regio Onderliggend wegennet Noord: Heijmans Infra B.V.
Regio Onderliggend wegennet Zuidwest: Vermeulen Benthuizen B.V.
Regio Onderliggend wegennet Zuidoost: Heijmans Infra B.V.
Regio Hoofdwegennet Noordoost: Heijmans Infra B.V.
Regio Hoofdwegennet Noordwest: Heijmans Infra B.V.
Regio Hoofdwegennet Zuid: Van Rens B.V.

Wezenlijke verandering
In 2023 is een aanbesteding gestart voor nieuwe raamovereenkomsten met enkele wezenlijke veranderingen. Zo werkt de NBd vanaf 1 april met vaste opdrachtnemers in een regio. Dit in plaats van een toebedeling per project.

Bij de openbare Europese aanbesteding was, naast prijs, duurzaamheid een belangrijk onderdeel van de gunningscriteria. De aanbesteding was verdeeld in zes regionale percelen; drie voor het hoofdwegennet (Rijkswaterstaat) en drie voor het onderliggend wegennet (provincies, gemeentes en waterschappen).

11 april 2024 | Verduurzaming bewegwijzering

Nederland telt miljoenen verkeer- en bewegwijzeringsborden. De productie van deze – veelal conventionele – borden (aluminium en staal) vraagt veel primaire grondstoffen en energie. Dit terwijl er al diverse circulaire en biobased alternatieven beschikbaar zijn die voldoen aan alle eisen. Een circulaire inkoop van verkeer- en bewegwijzeringsborden behoort dan ook tot het laaghangende fruit voor elke wegbeheerder met circulaire en/of klimaatneutrale ambities.

Onlangs heeft ook de NBd dit ondervonden in de aanbesteding van de bewegwijzering. De NBd maakte daarbij gebruik van de kennis en ervaringen van de Buyer Group Verkeersborden en Bewegwijzering. De Buyer Group heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met de circulaire omgang en inkoop van verkeersborden en bewegwijzering en haar kennis gebundeld in een onlangs herziene marktvisie. Ook is er een samenvatting beschikbaar met een eenvoudig stappenplan waarmee elke wegbeheerder snel aan de slag kan.

Als ervaringsdeskundige benadrukt de NBd nut en noodzaak van het gebruik van dit stappenplan en roept elke wegbeheerder op om deze ook zelf toe te passen. Zo zorgen we samen voor meer hergebruik en duurzamere verkeersborden en bewegwijzering langs de Nederlandse wegen.   

11 april 2024 | Jaarplan 2024

Ons jaarplan 2024 bouwt voort op de speerpunten waaraan de NBd in 2023 heeft gewerkt. Het jaarplan 2024 kent veel ambitie. Als management van de NBd hebben we, in samenwerking met de Stuurgroep en alle stakeholders, er vertrouwen in dat de gestelde doelstellingen ook realistisch zijn. Bekijk het jaarplan hier.

5 april 2024 | Overlijden collega Henk Meijer

Met grote verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het bericht dat Henk Meijer op zaterdag 30 maart is overleden. Een hartaanval op donderdag daaraan voorafgaand kwam hij niet meer te boven. Henk was sinds 1 januari 2019 bij ons werkzaam en is 65 jaar geworden.

Henk was als inkoper de schakel tussen voorbereiding en uitvoering van bewegwijzeringsprojecten bij de NBd. In zijn rol had hij veel contact met marktpartijen en de collega’s die de werkvoorbereiding verzorgden. Henk zorgde voor het uitvragen van offertes, het opstellen van nota’s van inlichtingen en het, na beoordeling van de binnengekomen offertes, gunnen van de opdrachten.

Als collega’s hebben we Henk leren kennen als een sympathieke, belangstellende en rustige collega. Wij zijn dan ook diep geraakt door dit zeer plotseling overlijden van Henk. We zullen hem enorm missen.

28 maart 2024 | Netwerksessies voor wegbeheerders

In april en mei organiseert de NBd netwerksessies voor wegbeheerders die een dienstverleningsovereenkomst met ons hebben. Tijdens de bijeenkomsten praten we wegbeheerders onder andere bij over het aanbestedingsresultaat, verduurzaming bewegwijzering, het belang van data en de nieuwe wijze van het aanvragen van een project. De vier bijeenkomsten zijn in Zwolle, Utrecht, 's-Hertogenbosch en Rotterdam en de vijfde bijeenkomst is online. De wegbeheerders met een dienstverleningsovereenkomst hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen.

Meer informatie over deze netwerksessies? Neem dan contact op met onze relatiemanager Serge Derks via serge.derks@rws.nl of 06 - 11 95 59 62.

Tijdens de netwerksessies zijn deze NBd'ers aanwezig: v.l.n.r. Jeffrey van Woggelum (data), Theo Kuypers (portfoliomanager), Jeroen Smit (contractmanager), Michel Nieuwenhout (portfoliomanager), Josje Verbeeten (communicatieadviseur), Serge Derks (relatiemanager) en Rob van der Knaap (portfoliomanager).

15 maart 2024 | Nationale Bewegwijzeringsdienst in het Klokhuis

Het Klokhuis heeft een aflevering gemaakt over bewegwijzering in Nederland. Wij hebben daar samen met bordenproducent Agmi en aannemer Van Rens aan meegewerkt. De uitzending is op vrijdag 15 maart uitgezonden en kun je terugkijken op de website van het Klokhuis of op NPO Start.

Heb je naar aanleiding van deze uitzending vragen? Dan kun je contact opnemen met de front office via infonbd@rws.nl.