skip to main content

Vacatures NBd

Een begrijpelijk en consistent netwerk van bewegwijzering voor automobilisten en fietsers, dat is onze missie. Bewegwijzering blijft een relevante rol spelen in de verkeersveiligheid en doorstroming van het verkeer, waarbij steeds meer gezocht wordt naar de samenhang met navigatiesystemen en smart mobility. Wil jij onderdeel uitmaken van ons team? Bekijk dan onderstaande vacatures.

Adviseur Planvorming

Hoe jij bijdraagt in jouw rol
Als adviseur planvorming ben jij verantwoordelijk voor de planvorming van uitgebreide bewegwijzeringsprojecten, waaronder routerings-, doelen- en bewegwijzeringsplannen. Als adviseur planvorming zorg je in opdracht van onze wegbeheerders voor een wettelijk vastgesteld bewegwijzeringsplan. Jij voert intakegesprekken met onze wegbeheerders, hierbij kun je denken aan gemeenten en provincies. Dit doe jij om wederzijdse verwachtingen helder te krijgen. De afspraken die hierin worden gemaakt leg jij vast in het systeem. Je bepaalt de kosten voor de uitwerking van het plan, dit houdt in vanaf het moment dat je intake hebt tot aan het uitvoeren.

Je bewaakt dat die plannen binnen afgesproken tijd, kosten en scope, worden opgesteld zonder hierbij de kwaliteit uit het oog te verliezen. Intern spar je met de werkvoorbereider en/of uitvoeringsbegeleider over de uitvoerbaarheid van het bewegwijzeringsplan. Extern ben je verantwoordelijk voor de inhoudelijke afstemming met de wegbeheerders en andere relevante stakeholders, waaronder onze aannemers. Zodra een plan afgerond is wordt het wettelijk vastgesteld door de minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Lees hier meer over de vacature Adviseur Planvorming>>

Werkvoorbereider bewegwijzeringsprojecten

Hoe jij de Nederlandse infrastructuur veiliger gaat maken
Als werkvoorbereider adviseer je over de uitvoerbaarheid van een vast te stellen bewegwijzeringsplan. Zo’n plan begint bij de opdracht van de wegbeheerder. Tijdens een intake met de wegbeheerder wordt het plan inhoudelijk besproken. In samenwerking met de planvormer stel je het bewegwijzeringsplan op.

Als werkvoorbereider werk je aan:

  • het adviseren van de planvormer, op technisch gebied in de planfase van een project over de uitvoerbaarheid van een vast te stellen bewegwijzeringsplan
  • de uitvoerbaarheid van het bewegwijzeringsplan. Deze verantwoordelijkheid houdt onder andere in dat je inhoudelijk adviseert en toetst of het plan inpasbaar is in de buitenruimte. Wanneer dit akkoord is wordt een plan, namens de minister van van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), wettelijk vastgesteld
  • het vertalen naar een uitvraag gereed ontwerp, onder andere rekening houdend met ondergrondse infrastructuur, bodemgesteldheid, materiaalgebruik en praktische uitvoerbaarheid en het begeleiden van de inkoop voor de uitvoering ervan. Dit ontwerp wordt inhoudelijk door jou besproken met de wegbeheerder en andere relevante stakeholders. De plannen (projecten) worden uitgevoerd op basis van geldende kaders en richtlijnen binnen de vooraf afgesproken tijd, scope en geld
  • extern verantwoordelijk zijn voor de inhoudelijke afstemming met de wegbeheerders en andere relevante stakeholders, waaronder de gecontracteerde aannemers

Lees hier meer over de vacature Werkvoorbereider bewegwijzeringsprojecten

Geen geschikte vacature gezien? Wij zijn altijd benieuwd naar jouw open sollicitatie. Stuur je cv en bericht naar infonbd@rws.nl.