skip to main content

Organisatie NBd

De NBd is een alliantie van Interprovinciaal Overleg (IPO), Rijkswaterstaat (RWS), Unie van Waterschappen (UvW) en Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Wij vertegenwoordigen 362 wegbeheerders op het gebied van bewegwijzering. De organisatie heeft een Stuurgroep en een Adviesraad.

De wegbeheerders zijn naast opdrachtgever de belangrijkste partner voor ons. Zij kennen de lokale verkeerssituatie door en door. Daarom maken we in samenwerking met wegbeheerders routeringsplannen, doelenplannen en bewegwijzeringsplannen.

Stuurgroep
Een Stuurgroep met vertegenwoordigers van alle alliantiepartijen stuurt de NBd aan en denkt mee over de bedrijfsvoering. De samenwerking tussen deze partijen staat in de bestuursovereenkomst. De Stuurgroep adviseert over de wettelijke taken en heeft een vaststellende rol voor niet-wettelijke taken.

Leden van de Stuurgroep
Ingeborg Absil (RWS) | ingeborg.absil@rws.nl
Bart van den Berg (UvW) | b.vandenberg@waterschaplimburg.nl
Henry Bos (IPO) | henry.bos@overijssel.nl
Vacature (VNG)

Adviesraad
In de Adviesraad van de NBd zijn wegbeheerders vertegenwoordigd die meedenken over operationele zaken. Zij geven advies aan de stuurgroep en de directeur van de NBd over de zaken waar de Stuurgroep over gaat. De NBd Stuurgroep stelt de leden van de Adviesraad aan. Ook bepaalt de Stuurgroep het aantal leden en de verdeling over de koepelorganisaties.

Bedrijfsvoering
Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de NBd. RWS is een agentschap van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Wij vallen, net als RWS, dus onder de verantwoordelijkheid van de minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Management NBd
Dick Ottevanger | Directeur | dick.ottevanger@rws.nl
Monique Engel | Afdelingshoofd Dienstverlening | monique.engel@rws.nl
Bastiaan Lelieveld | Afdelingshoofd Bedrijf | bastiaan.lelieveld@rws.nl

Bekijk ons jaarplan. Klik op de afbeelding.